Trang chủ > Uncategorized > Đánh giá một Hệ thống quản lý có tài liệu rất hạn chế

Đánh giá một Hệ thống quản lý có tài liệu rất hạn chế

 

Có thể có sự không nhất trí giữa một chuyên gia đánh giá và bộ phận được đánh giá về sự không đầy đủ của một số thủ tục được văn bản hóa nhất định, khi bộ phận được đánh giá chỉ đưa ra một quyển sổ tay và các thủ tục bắt buộc theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

 

Sự khác biệt về quan điểm giữa chuyên gia đánh giá và bộ phận được đánh giá nảy sinh từ việc giải thích khác nhau các yêu cầu về Hệ thống tài liệu của các tiêu chuẩn:

 

  • Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008, điều khoản 4.2.1 và các ghi chú liên quan, nói rằng:

4.2.1 Khái quát

Hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng cần bao gồm:

d) Các tài liệu, bao gồm cả hồ sơ, được tổ chức xác định là cần thiết nhằm đảm bảo việc hoạch định, vận hành và kiểm soát có hiệu lực các quá trình của tổ chức.

GHI CHÚ 2: Mức độ của Hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng có thể khác nhau trong mỗi tổ chức tùy thuộc vào

a) qui mô của tổ chức và các loại hình hoạt động

b) tính phức tạp của quá trình và các mối tương tác của chúng và

c) Năng lực của nhân viên”

 

  • Hệ thống quản lý môi trường ISO14001:2004, điều khoản 4.4.4 nói rằng:

4.4.4 Tài liệu

Tài liệu của hệ thống quản lý môi trường phải bao gồm:

e) các tài liệu, kể cả hồ sơ được tổ chức xác định là cần thiết để đảm bảo tính hiệu lực của việc lập kế hoạch, vận hành và kiểm soát các quá trình liên quan đến khía cạnh môi trường có ý nghĩa của tổ chức.”

 

  • Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS18001:2007, điều khoản 4.4.4 và ghi chú liên quan, nói rằng:

4.4.4 Hệ thống tài liệu

Hệ thống tài liệu cho Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phải bao gồm:

e) các tài liệu, kể cả hồ sơ được tổ chức xác định là cần thiết để đảm bảo tính hiệu lực của việc lập hoạch định, vận hành và kiểm soát các quá trình liên quan đến quản lý các rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

GHI CHÚ:  Điều quan trọng là Hệ thống tài liệu phải tương ứng với mức độ và sự phức tạp, các mối nguy và rủi ro liên quan và duy trì ở mức tối thiểu cần thiết cho tính hiệu lực và hiệu quả.”

 

  • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO22000:2005, điều khoản 4.2.1 nói rằng:

4.2.1 Khái quát

Các tài liệu của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phải bao gồm:

c) các tài liệu cần có của tổ chức để đảm bảo việc xây dựng, áp dụng và cập nhật có hiệu quả hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.”

 

Khi gặp các tình huống này, chuyên gia đánh giá phải yêu cầu các thông tin từ các quá trình hoạt động của bộ phận được đánh giá và sau đó đặt câu hỏi, lập hồ sơ các câu trả lời và quan sát nhân viên ở mọi cấp độ, để đảm bảo rằng tình trạng làm việc thực tế tuân thủ theo những gì đã mô tả.

 

Sau đó, sự cần thiết của bất cứ tài liệu nào phải được làm sáng tỏ dựa trên việc quan sát được là nó cần thiết cho tính nhất quán, và đóng vai trò trong việc ngăn ngừa rủi ro đáng kể được xác định nào.

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: