Trang chủ > Uncategorized > Đánh giá hiệu lực của đánh giá nội bộ

Đánh giá hiệu lực của đánh giá nội bộ

1. GIỚI THIỆU:

Tổ chức theo đuổi một Hệ thống quản lý chất lượng thích hợp, thỏa đáng và hiệu quả cần phải tiến hành các đánh giá nội bộ, nhằm đảm bảo rằng các chức năng của QMS như đã định, và rằng tổ chức xác định những mối liên kết yếu kém trong Hệ thống cũng như những cở hội tiềm ẩn cho cải tiến. Đánh giá nội bộ tham gia như một cơ cấu phản hồi cho Lãnh đạo cao nhất, nó có thể mang lại cho Lãnh đạo cao nhất, và những bên quan tâm khác sự đảm bảo rằng hệ thống thỏa mãn các yêu cầu của ISO 9001. Quá trình đánh giá nội bộ được quản lý như thế nào với vai trò là một tác nhân chủ chốt nhằm đảm bảo hiệu lực của một Hệ thống quản lý chất lượng.

 

2. CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN

2.1. Điều khoản 8.2.2 của ISO 9001 chỉ ra như sau:

8.2.2 Đánh giá nội bộ: “Tổ chức phải hoạch định chương trình đánh giá, có chú ý đến tình trạng và tầm quan trọng của các quá trình và các khu vực được đánh giá, cũng như kết quả của các cuộc đánh giá trước”

Yêu cầu này có mục đích tập trung vào chương trình đánh giá nội bộ về các quá trình và phạm vi đó khi lịch sử trong quá khứ chỉ ra rằng các vấn đề đã xảy ra, hoặc khi các vấn đề có vẻ còn tiếp diễn, và/hoặc có vẻ sắp xảy ra (do bản chất của chính các quá trình đó). Những vấn đề này có thể do các tác nhân con người, năng lực quá trình, mức độ nhạy cảm của đo lường, thay đổi yêu cầu khách hàng, thay đổi môi trường làm việc…

Các quá trình có mức rủi ro thiếu sót hoặc không phù hợp cao phải được ưu tiên trong chương trình đánh giá nội bộ.

Cần chú ý đặc biệt tới các quá trình có mức rủi ro chịu ảnh hưởng cao của các tác nhân sau đây:

– Hậu quả nghiêm trọng của việc thiếu năng lực quá trình.

– Sự không thỏa mãn của khách hàng.

– Sự không tuân thủ với các yêu cầu chế định và luật định của sản phẩm (hoặc quá trình).

2.2. Điều khoản 8.2.1.3 của ISO 9004:2000

“Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo rằng việc thiết lập một quá trình đánh giá nội bộ có hiệu lực và hiệu quả nhằm đánh giá những điểm mạnh và yếu của hệ thống quản lý chất lượng. Quá trình đánh giá chất lượng nội bộ tham gia như một công cụ quản lý cho các đánh giá độc lập bất cứ hoạt động hoặc quá trình đã bổ nhiệm nào. Quá trình đánh giá nội bộ cung cấp một công cụ độc lập sử dụng trong việc đạt được các bằng chứng mục tiêu mà các yêu cầu hiện hành cần được thỏa mãn, bởi vì đánh giá nội bộ đánh giá về tính hiệu lực và hiệu quả của tổ chức”

Hướng dẫn này từ ISO 9004 nhấn mạnh vào nhu cầu của một sử dụng có hiệu quả các nguồn lực khi tiến hành các đánh giá nội bộ (Lưu ý, hướng dẫn ISO 9004 này không phải là một yêu cầu có thể đánh giá cho một đánh giá ISO 9001).

 

3. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ:

Khi các chuyên gia đánh giá bên thứ 3 thẩm tra các quá trình đánh giá nội bộ, họ phải đánh giá các vấn đề như:

– Năng lực cần thiết áp dụng cho một đánh giá,

– Phân tích rủi ro được thực hiện bởi tổ chức (nếu có) trong việc hoạch định đánh giá nội bộ,

– Mức độ tham gia của quản lý trong quá trình đánh giá chất lượng nội bộ,

– Hướng dẫn từ ISO 19011 (nhưng chú ý rằng ISO 9001 không yêu cầu một tổ chức sử dụng ISO 19011), và

– Cách thức tổ chức sử dụng kết quả của quá trình đánh giá chất lượng nội bộ  để đánh giá tính hiệu lực QMS của họ và để xác định những cơ hội cho cải tiến.

 

Một chuyên gia đánh giá bên thứ 3 cần phải:

a) Đánh giá phương thức tiếp cận của tổ chức với việc xác định các phạm vi thiết yếu cũng như các tham số khác

Ví dụ, tổ chức có xác định được:

 • Các quá trình tới hạn với chất lượng sản phẩm
 • Các quá trình phức tạp, hoặc những quá trình cần quan tâm đặc biệt
 • Các quá trình cần xác nhận giá trị
 • Các quá trình yêu cầu nhân viên có trình độ
 • Các quá trình yêu cầu theo dõi chặt chẽ các thông số quá trình.
 • Các hoạt động theo dõi và đo lường yêu cầu hiệu chuẩn và/hoặc kiểm tra xác nhận thường xuyên.
 • Các hoạt động và quá trình xảy ra tại nhiều cơ sở chéo nhau và/hoặc cần nhiều lao động
 • Các quá trình có vấn đề xảy ra, hoặc đang nguy hiểm, và
 • Thiết lập các chỉ thị hoạt động quá trình nhằm xác định việc đo lường hiệu lực và hiệu suất, và những đo lường này có thống nhất với mục tiêu và mục đích tổng thể của tổ chức không?

Tổ chức có sử dụng các thông tin như vậy khi thiết lập tần suất đánh giá của những quá trình và hoạt động như vậy không?

 

b) Đánh giá năng lực của các chuyên gia đánh giá đánh giá nội bộ của tổ chức và nhóm đánh giá

Phải có các bằng chứng mà tổ chức đã:

 • Xác định các yêu cầu năng lực cho các chuyên gia đánh giá nội bộ,
 • Cung cấp đào tạo thích đáng
 • Có tại cơ sở một quá trình cho việc theo dõi hoạt động của các chuyên gia đánh giá nội bộ và nhóm đánh giá của tổ chức.
 • Bao gồm nhân viên trong nhóm đánh giá của tổ chức có kiến thức lĩnh vực cụ thể phù hợp (để họ có thể xác định được khi nào có thể có sự lệch chuẩn trong một quá trình hoặc hoạt động cụ thể có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng với chất lượng sản phẩm)

Cần thực hiện một đánh giá cho việc liệu các chuyên gia đánh giá nội bộ có am hiểu các mối nguy cố hữu có thể tin tưởng được vào kết quả của quá trình đánh giá, nếu chúng:

 • Thất bại khi xem xét một số điều là nguyên liệu cho kết quả của đánh giá,
 • Lựa chọn một chế độ lấy mẫu không phù hợp
 • Cân nhắc các bằng chứng thu thập được một cách không phù hợp, hoặc
 • Lệch so với kế hoạch đánh giá và các thủ tục đánh giá nội bộ.

 

c) Đánh giá việc hoạch định các cuộc đánh giá

Tổ chức phải đủ năng lực tối đa hóa sự sử dụng các nguồn lực sẵn có trong khi tiến hành các hoạt động đánh giá nội bộ. Điều này có thể dễ dàng hơn khi chấp nhận sử dụng phương thức tiếp cận theo rủi ro cho việc hoạch định các đánh giá nội bộ.

Phải biết chắc chắn rằng liệu tổ chức (quá trình đánh giá nội bộ của họ) có xem xét việc sử dụng phương thức tiếp cận theo rủi ro trong việc phát triển các kế hoạch đánh giá nội bộ, nhằm đảm bảo rằng những rủi ro cố hữu của thất bại đánh giá trong quá trình đánh giá cũng như kết quả đánh giá được tối thiểu hóa.

Tổ chức phải có một quá trình cho việc sử dụng các kết quả đánh giá trước đây trong việc hoạch định các đánh giá nội bộ về sau

 

d) Tìm kiếm bằng chứng cho thấy tổ chức đã thi hành một chương trình đánh giá nội bộ có hiệu quả

Bằng cách xem xét kỹ lưỡng các tác nhân ở trên, và bằng cách thẩm tra xem quá trình đánh giá nội bộ có dẫn tới một cải tiến hữu hình nào cho QMS hay không, chuyên gia đánh giá bên thứ 3 phải đủ năng lực để đưa ra một nhận xét về việc liệu tổ chức đó có thực hiện một chương trình đánh giá nội bộ có hiệu quả hay không, và liệu rằng kết quả của các đánh giá nội bộ đó có cung cấp bằng chứng cho việc phân tích hiệu lực của QMS hay không.

Theo ISO 9001 Auditing Practices Group

Advertisements
 1. Không có bình luận
 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: